PRIJEVOZ OPASNIH TVARI (ADR)

Vrsta programa – stručno osposobljavanje

Opasnim tvarima smatraju se takve tvari koje zbog svojih svojstava kao što su otrovnost, zapaljivost, eksplozivnost, korozivnost i dr., mogu ugroziti zdravlje ili život ljudi, prouzročiti materijalnu štetu ili ugroziti i oštetiti okolinu odnosno tlo, vodu, zrak. Korištenje takvih tvari, koje su temelj mnogih tehnoloških procesa, se ne možemo odreći ali ih treba skladištiti i prevoziti na odgovarajući način. Prijevoz opasnih tvari u RH uređuje se Zakonom o prijevozu opasnih tvari, tj. utvrđuju se uvjeti za prijevoz opasnih tvari u svim granama prometa i način poduzimanja pojedinih mjera u svezi s prijevozom.

Programi osposobljavanja u prijevozu opasnih tvari su:

 • Osnovni tečaj

 • Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama

 • Dopunski tečaj za prijevoz klase 1

 • Dopunski tečaj za prijevoz klase 7

 • Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja

 • Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama

 • Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1

 • Tečaj obnove znanja z aprijevoz klase 7

Program obuhvaća:

 • Osnove prijevoza opasnih tvari

 • Podjela i opća svojstva opasnih tvari

 • Ugovaranje prijevoza i opći uvjeti upravljanja prijevozom opasnih tvari

 • Potrebna dokumentacija u prijevozu opasnih tvari

 • Rukovanje i skladištenje opasnih tvari

 • Osnovne vrste opasnosti, zaštita, sigurnosne mjere, prva pomoć i upotreba zaštitne opreme

 • Zaštita okoliša u prijevozu

 • Nastavni materijal uključen

Uvjeti za upis:

 • Rodni list

 • Rodni list

 • Domovnica

 • Vozačka dozvola

Dokumentacija:

 • Navršena 21 godina

 • Završena osnovna škola

 • Posjedovanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije („B“)

 • Za obnovu tečaja – dozvolu ADR

 • Liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za vozača za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Trajanje programa:

 • Ovisno o odabranom tečaju