Galerija

NAJMLAĐI POLAZNICI

ŠKOLA STRANIH JEZIKA ZA NAJMLAĐE

Budućnost svih nas su naši najmlađi i zato trebamo ulagati u njihovo znanje i poticati ih da stječu radne navike. Sposobnost učenja koju djeca imaju je najbolje usmjeriti ka stranim jezicima. Učenje stranih jezika ih obogaćuje i stečeno znanje im koristi u daljnjem životu. Na fotografijama možete vidjeti da ih učenje čini veselima i ponosnima.