novosti

ŠKOLA STRANIH JEZIKA - TEČAJEVI ZA DJECU

2019-11-21

Rano učenje stranog jezika pridonosi stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima, te pozitivno utječe na intelektualni razvoj djeteta.
Djeca koja započnu s učenjem stranog jezika već u ranoj životnoj dobi, osim usvajanja dobrog izgovora, bolje razumiju i vlastiti jezik.

ENGLESKI JEZIK

 

PREDŠKOLCI

SUBOTA

9-10:30

1. - 2. razred

SUBOTA

8:30-10:00

4. - 5. razred

PETAK

18:45-20:15

6. - 7. razred

SUBOTA

8:30-9:30

 

NJEMAČKI JEZIK

 

1. GODINA 

SUBOTA

9:30-10:30

2. GODINA

SUBOTA

10:30-12:00

3. GODINA

SUBOTA

9-10:30

U nastavi stranog jezika kod djece razvijamo kreativnost u izražavanju i stvaranju i potičemo vedro i veselo raspoloženje!

Kroz aktivno obilježavanje blagdana razvijamo zajednički doživljaj blagdana uz njegovanje pozitivnih odnosa prema tradiciji.

Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada nisu uvjetovani visokom cijenom!

 

Priključite nam se! 🇬🇧 🇩🇪