O Školi

Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“ je započela sa svojim radom u Splitu, 1996. godine. Ime je dobila po našem poznatom skladatelju i dirigentu Borisu Papandopulu. Nastavnici i osoblje glazbene škole su svojom ljubavlju prema glazbi održali djelovanje škole već dugi niz godina, poticali rad i uspjehe glazbene škole kao cjeline, ali i učenika kao pojedinaca.

Škola ima na raspolaganju niz učionica prilagođenih grupnoj i individualnoj nastavi sa pripadajućom glazbenom opremom. Posjeduje i lijepu koncertnu dvoranu u kojoj se redovito održavaju glazbeni tečajevi, radionice, te koncerti klasične i moderne glazbe.

Posebno ističemo da smo jedina privatna osnovna glazbena škola na području Splitsko-dalmatinske županije koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Škola radi po Nastavnom planu i programu osnovnih glazbenih škola te na kraju svakog razreda izdaje svjedodžbe verificirane od nadležnog ministarstva.

Svojim djelatnostima i brojnim uspjesima učenika na županijskim i državnim natjecanjima, škola uvijek iznova potvrđuje svoju vjerodostojnost i kvalitetu.

Djelatnosti

U osnovnu glazbenu školu se upisuju djeca od 7 do 15 godina i to na sljedeće odjele:

Nastava instrumenta odvija se individualno i prilagođena je uzrastu i mogućnostima svakog djeteta. Nastava teorijskih predmeta (solfeggia, teorije glazbe i skupnog muziciranja) odvija se u grupama.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina.
Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:

NASTAVNI PLAN
Obavezni predmeti
temeljni predmet struke
solfeggio
zbor ili orkestar ili komorna glazba
izborni predmet
klavir
teorija glazbe
BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
I. II. III. IV. V VI.
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
/ / 2 2 2 2
/ / / / / 1
/ / / / / 1

Neoznačeni sati traju 45 minuta

Sati traju 30 minuta

Sati traju 60 minuta

CILJEVI

Naš je cilj da nastava instrumenta odigra važnu ulogu u odgajanju osobnosti, pri čemu se teži kod djece razvijati:

  • ukus za glazbu
  • svijest i muzikalnost
  • bogatstvo emocija
  • maštu i kreativnost
  • motoriku, koncentraciju i pamćenje
  • vizualni, slušni i osjetilni opažaj
  • jaku volju i radne navike
  • spremnost za javne nastupe
  • osjećaj za skupno muziciranje
  • poticanje zajedništva.

Škola organizira glazbene radionice za djecu i roditelje, kao i programe za odrasle, orijentirane radu sa svim osobama koje vole glazbenu umjetnost i koji žele glazbom obogatiti svoj život.

Posebnost nastave u osnovnoj glazbenoj školi „Boris Papandopulo“ očituje se u naglašenom individualnom, temeljitom pristupu svakom učeniku, poštujući njegovu osobnost, stupanj motivacije i mogućnosti. Krajnji cilj je da mladi glazbenik raste, razvija se, napreduje u znanju, kultivira se, oslobađa kreativnu energiju i usmjerava je prema radosti muziciranja.

Osim praćenja tradicionalnog programa, glazbena škola pruža učenicima i mogućnost istraživanja glazbenih izričaja izvan konteksta klasične glazbe i upoznavanja glazbenih tradicija suvremenih glazbenih stilova. Iskustvo je pokazalo da djeci ovog doba to zaista predstavlja veliki užitak!

CJENIK

CJENIK OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE
Razred Školarina
I., II., III 5920,00 kn
IV., V 7400,00 kn
VI. 8800,00 kn
Tečajevi Cijena tečaja (mjesečno)
Tečaj gitare 200,00 kn
Tečaj plesa 200,00 kn