GLAZBENI VRTIĆ

Na duhoviti način se djetetu može prenijeti misao kako su svi zvukovi oko nas zapravo glazba i kako se sve u glazbu može pretvoriti. Ona može promijeniti dan, ući u snove, učenje i igru...
Od prvih trenutaka svojeg života dijete pokretom i glasom izražava svoje potrebe, emocije i karakter. Elementi glazbe najbrže i najlakše otvaraju vrata komunikacije sa djetetom. U radu s djecom predškolske dobi naš je cilj da jedinstvom glazbe, pokreta i govora potaknemo razvoj cjelovite ličnost. U glazbenom vlakiću koriste se raznovrsne udaraljke prilagođene dječjem uzrastu i primjenjuju ritmovi koji uz pokrete tijela razvijaju motoriku i koordinaciju. Pjevaju se melodije koje bude djetetovu maštu i emocije te ga navode da osjeća i doživi glazbu. Igraju se glazbene igre koje potiču kreativnost i improvizaciju. U cijelom ovom procesu je vrlo važna uloga roditelja. Tada putem glazbe svi napreduju i uče, a ljubav prožima i veže sve; dijete roditelja i učitelja.
Ovom prilikom pozivamo sve roditelje da se zajedno sa svojim mališanim pridruže našem „Glazbenom vlakiću“ i dopustite da vas radosno odvedemo na uzbudljiva glazbena putovanja ...

Glazbeni kutak za djecu od 5-7 godina

„GLAZBENI VLAKIĆ“
Duh glazbe u srcu djeteta

Glazba je područje ljudskog izraza koje od najranije dobi fascinira dijete. Svijet glazbe je za dijete jedan „fantastičan svijet“ u kojem se kriju neslućene mogućnosti igre.

ORGANIZACIJA NASTAVE:

  • Glazbeni vlakić održava se 1 put tjedno 60 minuta za djecu od 5-7 godina.
  • Termini se dogovaraju na početku školske godine. Dijete se može uključiti kroz cijelu školsku godinu.