Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada
nisu uvjetovani visokom cijenom!!!

Upisi u tijeku!!! Tečajevi za DJECU već od 1199,00 kn!!! Tečaji za MLADEŽ i ODRASLE za sve jezike i module već od 1199,00 kn!!! Individualni sati stranog jezika - 45 min = 120 kn (gotovina) / 130,00 kn (kartice) !

JUNIOR TEČAJEVI ZA DJECU

ODRŽAVANJE NASTAVE

Nastava se održava cijelu školsku godinu prateći školske praznike.
2*1 nastavna sata kroz radni tjedan ili 1*2 nastavna sata subotom ( nastavni sat traje 45 minuta )

PREDŠKOLCI

Program za predškolsku djecu podrazumijeva učenje stranog jezika kroz raznovrsne aktivnosti poput crtanja, pjevanja, plesanja, brojalica, zagonetki, priča, igrokaza i glume. Sve to potiče dječju kreativnost i želju za daljnjim učenjem jezika. Program učenja stranog jezika je prilagođen dobi, sposobnosti, željama i potrebama svakog djeteta.

OSNOVNOŠKOLCI

Program učenja stranog jezika za učenike osnovnih škola je tematski prilagođen uzrastu, interesima i sposobnostima učenika. Cilj tečaja je aktivna primjena usvojenog znanja, razvoj komunikacijskih vještina te ljubav prema stranom jeziku i kulturi.

POLAGANJE CAMBRIDGE ISPITA

Naši mlađi polaznici engleskog jezika (7-12 godina ) imaju mogućnost polaganja ispita
Cambridge English Young Learners.
Tri su razine: Starters, Movers , Flyers Young
Learners English je serija zabavnih motivirajućih ispita iz engleskog jezika koji su posebno osmišljeni za djecu. Dobra su priprema za više razine Cambridge ispita iz engleskog jezka i standardizirane ispite poput državne mature.