Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada
nisu uvjetovani visokom cijenom!!!

Upisi u tijeku!!! Tečajevi za DJECU već od 1199,00 kn!!! Tečaji za MLADEŽ i ODRASLE za sve jezike i module već od 1199,00 kn!!! Individualni sati stranog jezika - 45 min = 120 kn (gotovina) / 130,00 kn (kartice) !

TEČAJEVI ZA MLADEŽ I ODRASLE

STANDARDNI TEČAJEVI

Standardni tečajevi namijenjeni su svima koji žele kvalitetno usvojiti i unaprijediti znanja i vještine stranog jezika u ugodnoj atmosferi naše škole.

Obrazovno razdoblje za odrasle polaznike traje jedan semestar ( 70 nastavnih sati )

KONVERZACIJSKI TEČAJ

Konverzacijski tečajevi su prilagođeni specifičnim potrebama polaznika. Naglasak je na razvijanju vještine govora te se koriste aktivne govorne metode uz multimedijalni pristup. Konverzacijski tečajevi su namijenjeni svim polaznicima koji žele uspješno sudjelovati i snalaziti se u svakodnevnim situacijama.

Obrazovno razdoblje za odrasle polaznike traje jedan semestar ( 60 nastavnih sati )

TEČAJEVI POSLOVNOG JEZIKA / SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI

Tečajevi poslovnog jezika i specijalizirani tečajevi namijenjeni su polaznicima koji imaju cilj razviti i poboljšati neophodne vještine poslovne komunikacije.
Upisi u tečajeve poslovnog jezika i specijalizirane tečajeve prilagođene potrebama i interesima grupe mogući su u jesenskom i proljetnom semestru.

LJETNI INTEZIVNI TEČAJEVI

Ljetni intezivni tečajevi namijenjeni su polaznicima koji kroz godinu žele, ali ne uspijevaju uklopiti tečaj stranog jezika u svoj dnevni raspored, svima koji u kratkom roku žele naučiti, ubrzati učenje ili obnoviti strani jezik i to sve u ugodnoj atmosferi.

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

Individualni tečajevi su namijenjeni polaznicima koji u kratkom roku žele usvojiti strani jezik. Nastava se programom, dinamikom i terminima održavanja prilagođava polazniku. Na individualnom tečaju sva je pažnja profesora usmjerena na polaznika, pa se između polaznika i profesora vrlo brzo razvija dijalog na stranom jeziku.
Upisati individualni tečaj stranog jezika je moguće u bilo koje doba godine.