Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada
nisu uvjetovani visokom cijenom!!!

Upisi u tijeku!!! Tečajevi za DJECU već od 1199,00 kn!!! Tečaji za MLADEŽ i ODRASLE za sve jezike i module već od 1199,00 kn!!! Individualni sati stranog jezika - 45 min = 120 kn (gotovina) / 130,00 kn (kartice) !

FUN QUIZES