Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada
nisu uvjetovani visokom cijenom!!!

Upisi u tijeku!!! Tečajevi za DJECU već od 1099 kn! tečaji za MLADEŽ i ODRASLE svi moduli za sve jezike već od 1299!!! Individualni sati stranog jezika - 120 kn - 45 min!

FUN QUIZES