Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada
nisu uvjetovani visokom cijenom!!!

SURVIVAL ENGLISH Engleski za komunikaciju - 999,00 kn 🔸️Njemački modul A1.1. - 999,00 kn🔸️Njemački modul A1.2. - 1299,00 kn🔸️Njemački modul A2.1. - 1299,00 kn🔸️Njemački modul A2.2. - 1299,00 kn🔸️Njemački modul B1.3. - 1299,00

FUN QUIZES