Jedina škola stranih jezika u Splitu i okolici gdje vrhunski uvjeti i kvaliteta rada
nisu uvjetovani visokom cijenom!!!

Upisi u tijeku!!! Tečajevi za DJECU već od 1199,00 kn!!! Tečaji za MLADEŽ i ODRASLE za sve jezike i module već od 1199,00 kn!!! Individualni sati stranog jezika - 45 min = 120 kn (gotovina) / 130,00 kn (kartice) !

Upisi / Termini tečajeva

BESPLATNO ULAZNO TESTIRANJE ( INICIJALNI TEST ) ZA NAŠE POLAZNIKE

Ulazno testiranje je besplatno za polaznike koji upisuju tečaj stranog jezika u našoj školi.
Namijenjeno je polaznicima s predznanjem iz stranog jezika.
Svrha testiranja je odrediti razinu znanja jer je kod učenja stranog jezika u grupi važno da polaznici imaju slično predznanje.
Potrebno je predbilježiti se za termin testiranja.

GRUPNI TEČAJEVI

STANDARDNI SEMESTRALNI TEČAJEVI
KONVERZACIJSKI TEČAJEVI
TEČAJEVI POSLOVNOG JEZIKA I SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI


Upisi na tečajeve mogući su dva puta u jednoj školskoj godini, te se mogu upisati i završiti dva modula


JESENSKI SEMESTAR

upis srpanj, kolovoz, rujan
održavanje tečaja rujan – veljača


PROLJETNI SEMESTAR

upis prosinac, siječanj,veljača
održavanje tečaja veljača - lipanj

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

Upisati individualni tečaj stranog jezika je moguće u bilo koje doba godine.

LJETNI INTEZIVNI TEČAJEVI

upis lipanj, srpanj
održavanje tečaja srpanj - kolovoz

JUNIOR TEČAJEVI ZA DJECU

Nastava se održava cijelu školsku godinu prateći školske praznike.
2*1 nastavna sata kroz radni tjedan ili 1*2 nastavna sata subotom ( nastavni sat traje 45 minuta )


upis srpanj, kolovoz,rujan
održavanje tečaja rujan - lipanj