KLAVIRSKI ODJEL

Klavir je jedan od najprivlačnijih instrumenata, kako zbog svog opsega, kvalitete tona, bogatstva nijansi i boja koje se na njemu mogu postići, tako i zbog brojnih izvođačkih mogućnosti. On je prije svega solistički instrument,ali svoju primjenu nalazi i u skupnom muziciranju, orkestralnim ansamblima kao i u skladanju.

S obzirom da je nastava klavira koncipirana prije svega za individualan rad sa učenikom, vrlo je važno stvoriti prave uvjete za uspješno prenošenje znanja. Danas klavir pohađaju djeca iz različitih sredina i sa različitim sposobnostima. Iako neće svi učenici postati profesionalni glazbenici, svi se oni podjednako podržavaju da idu polako svojim koracima, koliko mogu i bez pritiska. Zaista je umjeće otkriti načine i puteve esencije učenikovog bića i prenijeti mu svoje znanje i ljubav za glazbu. I upravo ovaj odnos između nastavnika i učenika, izgrađen na prijateljstvu, uzajamnom povjerenju i poštovanju, igra vrlo važnu ulogu u procesu učenja.