TEORETSKI ODJEL

Muzikalnost djeteta očituje se u sposobnosti doživljaja glazbe, potrebi da tu muzikalnost izražava, dijeli s drugima i na taj način relaksira svoj duh.

U odnosu na druge umjetničke discipline, učenje glazbe zahtijeva specifičan pristup koji se od samog početka primjenjuje u nastavi solfeggia. Solfeggio, disciplinirana igra ritma i intonacije, priprema svakog učenika, daje mu temelj te olakšava razumijevanje apstraktnosti glazbe. Raznim već utvrđenim metodama, ali i onim koje su trenuci inspiracije, prije svega nudi znanje i tako stvara preduvjete i uvjete za razvijanje vještina potrebnih budućem glazbeniku.