PRIJEVOZ OPASNIH TVARI (ADR)

UPISI U TIJEKU!

ONLINE PRIJAVA

CILJ PROGRAMA

Vrsta programa – stručno osposobljavanje

Opasnim tvarima smatraju se takve tvari koje zbog svojih svojstava kao što su otrovnost, zapaljivost, eksplozivnost, korozivnost i dr., mogu ugroziti zdravlje ili život ljudi, prouzročiti materijalnu štetu ili ugroziti i oštetiti okolinu odnosno tlo, vodu, zrak. Korištenje takvih tvari, koje su temelj mnogih tehnoloških procesa, ne možemo izbjeći ali ih treba skladištiti i prevoziti na odgovarajući način.

Prijevoz opasnih tvari u RH uređuje se Zakonom o prijevozu opasnih tvari, tj. utvrđuju se uvjeti za prijevoz opasnih tvari u svim granama prometa i način poduzimanja pojedinih mjera u svezi s prijevozom.

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

 • Osnovni tečaj,
 • Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama,
 • Dopunski tečaj za prijevoz klase 1,
 • Dopunski tečaj za prijevoz klase 7,
 • Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja,
 • Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama,
 • Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1,
 • Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7.

SADRŽAJ PROGRAMA

 • Osnove prijevoza opasnih tvari
 • Podjela i opća svojstva opasnih tvari
 • Ugovaranje prijevoza i opći uvjeti upravljanja prijevozom opasnih tvari
 • Potrebna dokumentacija u prijevozu opasnih tvari
 • Rukovanje i skladištenje opasnih tvari
 • Osnovne vrste opasnosti, zaštita, sigurnosne mjere, prva pomoć i upotreba zaštitne opreme
 • Zaštita okoliša u prijevozu
 • Nastavni materijal uključen u cijenu

UVJETI UPISA

 • Navršena 21 godina,
 • Završena osnovna škola,
 • Posjedovanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije („B“),
 • Za obnovu tečaja – dozvolu ADR,
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za vozača za prijevoz opasnih tvari (ADR).

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Rodni list
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Vozačka dozvola

TRAJANJE PROGRAMA

 • Ovisno o odabranom tečaju