TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA

UPISI U TIJEKU!

ONLINE PRIJAVA

CILJ PROGRAMA

Vrsta programa – prekvalifikacija / doškolovanje (srednjoškolsko obrazovanje odraslih)

Tehničari cestovnog prometa moraju se tijekom rada stalno usavršavati, kako bi pratili promjene u svijetu tehnike i tehnologije. Poslovi tehničara cestovnog prometa su prikupljanje, analiziranje i praćenje podataka važnih za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, te organiziranje ekonomičnog i sigurnog iskorištavanja vozila.

Polaznici završetkom programa stječu znanja i vještine vođenja brige o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta, te se uglavnom zapošljavaju u poduzećima koja se bave uslugama cestovnog prometa ili tereta, na autobusnim kolodvorima, cestovno – teretnim terminalima, poduzećima za unajmljivanje vozila i stanicama za tehnički pregled vozila.

SADRŽAJ PROGRAMA

 • Proučavanje, prikupljanje i praćenje podataka o prometnim pojavama te prometnom tržištu
 • Ugovaranje prijevoza
 • Razvrstavanje narudžbi,potrebna dokumentacija i odabir vozila za prijevoz
 • Vođenje evidencije o utrošku sredstava, goriva, maziva, auto guma, rezervnih dijelova, dnevnica i radnom vremenu vozača
 • Sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju službe sigurnosti prometa u poduzeću
 • Poslovi u vezi s registracijom, tehničkim pregledima i osiguranjem motornih vozila
 • Poslovna suradnja s prijevoznicima drugih grana prometa
 • Organiziranje suvremenih načina prijevoza
 • Nastavni materijal uključen u cijenu školovanja
 • Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju ili prekvalifikaciji

UVJETI UPISA

 • Navršenih 15 godina,
 • ZA DOŠKOLOVANJE: završena osnovna škola, 1., 2., ili 3. razred srednje škole,
 • ZA PREKVALIFIKACIJU: završena četverogodišnja srednja škola

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Osobna iskaznica
 • Mala fotografija
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Svjedodžbe svih prethodno završenih razreda srednje škole

TRAJANJE PROGRAMA

 • Zavisno o razlikovnim ispitima